Hayatın Dansı Tango: 1. Aşama

Hayatın Dansı Tango eğitimlerinin 1.aşamasında tango dansındaki temeller üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Katılımcılar bir yandan dans etmeyi öğrenirken, bir yandan da dansta kurdukları iletişimde kendi rolleri üzerinden gözlem yapmaya başlarlar. İLETİŞİM esastır. Tangodaki değerleri gündelik hayata aktarma pratiğine geçmeden önce, mevcut durumun tespiti üzerinde durulur. Dinamik bir süreçtir. Tango lisanı öğrenilir.

Bilgi ve Başvuru

Hayatın Dansı Tango: 2. Aşama

Hayatın Dansı Tango eğitimlerinin 2. aşamasında tangodaki değerleri gündelik hayata aktarma pratiğine giriş yapılır. Dans (iletişim) derinleşmeye, tango lisanındaki kelime dağarcığı artmaya başlar. Daha uzun cümleler kurulup; karmaşık figürler öğrenilir. 1. Aşamada edinilen gözlemlere dayanan kişisel çıkarımlar ve geri bildirimlerle katılımcı kendi öznel sürecini keşfetmeye ve yürüyeceği yolu inşa etmeye başlar.

Bilgi ve Başvuru

Hayatın Dansı Tango: Özel Ders

Hayatın Dansı Tango programını özel ders olarak da alabilirsiniz (özel dersler için eşli katılım gerekmektedir).

Bilgi ve Başvuru