Markamızı oluşturan iki önemli kavramı en azından kısaca özetleyerek başlamanın; markamızın hikayesini ve üzerinde çalışmakta olduğumuz sistemi anlatmakta kolaylaştırıcı olacağını düşünüyoruz.

Tango

Tango hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en yaygın eşli sosyal dans türlerinden biri. Boy, yaş, kilo, müzik bilgisi, beden esnekliği vs. gibi herhangi bir kritere ihtiyaç duymadan yapılabildiğinden; isteyen herkesin kolaylıkla öğrenebileceği, tamamen doğaçlama (ezber barındırmaz, neden-sonuç ilişkisine dayanır) bir dans olmasından ötürü de oldukça popüler. Yapısındaki zenginlik ve özgünlük ile birlikte, kendine has sosyal ortamı da tangosever kitlenin her yıl büyümesine neden oluyor.

Tangonun yapısına baktığımızda ilk olarak rollerle karşılaşıyoruz. Bir lider ve bir takipçi. Yaygın olan uygulama biçiminde erkek lider; kadın ise takipçi rolündedir. Ancak kişi rol seçiminde elbette ki özgürdür.

Tango, lider ve takipçi arasındaki iletişimdir. Dünyanın hemen her ülkesinde geçerli bir dildir ve bir lisan gibi de öğrenilir. Neden-sonuç ilişkisine dayanması, lider ve takipçi arasında bir diyaloğa dönüşür. Bu açıdan nitelikli bir iletişimde yer alan hemen her öğeyi bünyesinde barındırır. Etkin dinleme, empati, uyum, güven, nezaket, anlayış ve hoşgörü tangodaki temel değerlerdir. Öte yandan içe dönüktür. İnsanın kendini ifade edebildiği ve derinlemesine gözlemlemesine olanak veren öznel de bir süreçtir.

Wellness

Wellness terimi için birçok kaynakta, ilk çıkış noktası olarak, İngilizce’deki iyi olma hali (well-being) belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ‘tam bir zihinsel, fiziksel ve sosyal iyilik hali’ olarak tanımlıyor. İngilizce (Oxford) sözlük tanımında ise; ‘Esenlikte, sağlıkta olma durumu; özellikle de aktif olarak takip edilen bir hedef olarak’ şeklinde ifade ediliyor. Yaygın kullanım olarak ise: ‘Sağlıklı ve doyurucu bir hayata doğru farkındalıkla seçimler yapma konusunda aktif bir süreçtir. Wellness, dinamik bir değişim ve büyüme sürecidir’ açıklamaları ile karşılaşıyoruz.

Bizim odaklandığımız ve markamıza dahil ettiğimiz wellness kavramının da; bütünsel yaklaşımla zihinsel, fiziksel ve sosyal iyilik haline yönelik dinamik ve öznel bir süreç olduğundan bahsedebiliriz.

TangoWellness ise, tangodaki değerleri hayatımıza aktarmanın formülleri üzerinde duran bir sistemdir. Eğitimlerinde tangonun, yaşamımıza kattığı fiziksel, sosyal ve zihinsel faydaları mercek altına alır. Rehberi tango olan dinamik bir süreci izler.

Markalaşma Sürecimiz

2009’dan beri hem yurtiçinde hem de yurtdışında Arjantin Tango üzerine yaptığımız çalışmalar ve eş zamanlı devam eden eğitimler sonucunda edindiğimiz izlenimler bizi yeni bir markanın ortaya çıkmasına yönlendirdi.

Bildiğimiz anlamda bir dans kursuyduk. Sürekli katılımcılarımızla yaptığımız dans eğitimleri ve etkinliklerimiz dışında kurum çalışanlarına özel hazırladığımız farklı konseptlerdeki çalışmalar ile tangonun herkesin dansı olduğunu ve dönüştürücü etkilerini sadece dans eden kişinin penceresinden değil; öğretici tarafında olarak da ilk elden deneyimleme ve gözlemleme fırsatı bulduk. Tango, doğru bir anlayışla değerlendirildiğinde bir hobi dansından fazlasıydı ve çok klasik ama gerçekliğini hep koruyacak olan söylemle ‘büyülüydü’. Tango, en yalın haliyle hayatın dansıydı.

Rotamızı değiştirmeye karar verdik. Sadece hobi olarak tangonun anlatıldığı ya da teknik çalışmaların yer aldığı bir dans kursundan; tangonun kendi hayatımızda da rahatlıkla uygulayabileceğimiz değerlerini ve insan yaşamına zihinsel, ruhsal ve fiziksel etkilerini anlatmaya yoğunlaştığımız bir yapıya dönüştük. Son iki yıldır ‘Hayatın Dansı Tango’ adını verdiğimiz eğitimlerimizle müfredatımızı tamamen yeniledik ve önceliklerimizi değiştirdik. TangoWellness, bu süreçle birlikte doğdu.

Tango + Wellness

Markamızda Tango ve Wellness kelimelerini birleştirerek kullandık. Orjini tango olan bu sistemde her iki kavram da çıktılarıyla birbirini beslediğinden bir arada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Logomuz

 

TangoWellness Logo

Logomuz için çıkış noktamız, tangonun bir sonuç değil; süreç olduğuydu. İlk olarak süreklilik kavramına odaklandık. Öte yandan bir dans kursunu çağrıştırmasını istemediğimizden dans figürlerinden sakınarak tangoyu anlatabilmeliydik. Süreklilik ve tango fikrini vurgulamak istiyorduk.

Eğitimlerimizde kullandığımız bir metafor olarak ‘kuşbakışı bakma’ yöntemi bir kez daha bize ışık tuttu. Tangoda dans eden iki kişiye kuşbakışı bakıp; kolları ve elleriyle oluşturdukları dans tutuşunda noktaları birleştiğinizde sonsuzluk işaretine ya da sekiz rakamına benzer bir şekil fark ettik. Öte yandan tangoda sekizli adı verilen figürler vardır. Sonsuz sekizliler olarak adlandırdığımız pratiğe yönelik egzersizleri eğitimlerimizde de sık sık kullanıyoruz. Karşılıklı yuvarlaklar da dans eden kişileri simgeliyor. Burada danstaki akışta lider ve takipçinin aslında sürekli birbirlerini izlediklerini vurguladık. Bu nedenle de yuvarlakları da birbirini takip eden şekilde konumlandırdık. Bu haliyle hareketlilik unsuru da dikkat çekiyordu. Daha soyut bir açıdan bakıldığında ise logonun; zihinsel, fiziksel ve sosyal bütünlüğü sağlayan dinamik bir süreci yansıttığı da düşünülebilir.

Renk olarak, bir sıcak renk olan kırmızı ile bir soğuk rengin (mavi) karışımından ortaya çıkan MOR rengini tercih ettik. Yine gözettiğimiz bir değer olarak dengeyi çağrıştırması da seçimimizde etken oldu.

Yazı fontunda daha yumuşak, kıvrımlı, esnek bir seçimde bulunmaya gayret ettik. ‘Tango’ ise, bütün hikayemizin ana teması olduğu için, daha belirgin olmasına karar verdik.

Logomuzun tasarımında Bursa’daki dekorasyon ve mimarlık dergisi art’ı Mekan ekibi ile çalıştık. Aylar süren fikir alışverişleri ve sayısız çalışmanın sonucunda bu logoyu kullanmaya karar verdik.

TangoWellness Logo

Umuyoruz ki TangoWellness, karşılaştığı herkesin hayatında güzel etkiler bırakır.