Tangodaki Liderlik

Tango, lider ve takipçi rollerini üstlenen iki kişi arasındaki iletişimdir.

Tango, ilk olarak rollerin doğru kavranmasını gerektirir. Tarafların rolleri üzerinde doğru bir anlayış geliştirmesi, tangodaki önceliğimizdir. Bu nedenle, tango eğitimlerinin ilk bölümünü, roller üzerine yapılan pratikler oluşturur ya da oluşturmalıdır.

Takipçi ile lider arasındaki iletişim, tamamen doğaçlama ilerler ve neden-sonuç ilişkisine dayanır. Aradaki mesafenin taraflarca doğru yorumlanması esastır. Liderin davetine takipçi, kendi bilgisi ve becerisi dahilinde cevap verecektir. Buradan hareketle lider, daha çıkış noktasında, takipçiyi tanımaya öncelik verir. Yol arkadaşını tanımak, lider için çok önemlidir; çünkü bir sonraki adımı, yapabilecekleri konusunda onu cesaretlendirmek; potansiyelini açığa çıkarmasına alan açmak olacaktır. Bunun olabilmesi için de güven gereklidir.

Takipçi ise, güvendiği bir partnerin – liderin – izini sürecektir ve ancak güvenirse, kendini ona açacaktır. 

Lider, bir yandan takipçinin yeteneklerini ve mevcut potansiyelini değerlendirirken, bir yandan da güven inşa eder.

Tangoyla Liderlik

Al Pacino – Gabrielle Anwar – 1992 – Kadın Kokusu filmi.

GÜVEN

Güven, her sağlıklı ilişkide olduğu gibi tangoda da olmazsa olmazlardandır. Tarafların birbirine güveni dansta ilerleyebilmelerinin ön koşuludur. Bu aynı zamanda dansın kalitesinde de belirleyicidir.

Takipçi için, sınırların gözetildiğini görmek ve kişisel alanına gösterilen saygının varlığı güven için anlamlı işaretlerdir.

Öte yandan, sadece takipçiye olan yaklaşımı değil; liderin kendine ve çevresine dair özeni de yine hem güven hem de tercih edilirlik açısından önemlidir. Kendi öz bakımı, temizliği, dans ayakkabılarının olup olmadığı, dansa davetlerdeki yaklaşımı, dans esnasında pistteki diğer çiftlere davranışları, pistin akışını gözetip gözetmediği gibi durumlar lider hakkında önemli ipuçlarıdır.

Seçici takipçi, bu detayları kaçırmayacaktır.

Peter Forret – Tango Papparazzo

BELİRSİZLİK, ESNEKLİK ve NETLİK

Lider, piste -tabir-i caiz ise, arenaya- çıkana kadar, belirsizliğin tam olarak farkında değildir. Henüz yeterince deneyimi olmayan lider için ilk yanılgı, kontrolün tümüyle kendinde olduğunu düşünmesidir. Belirsizlik vardır, öngörülemezlik vardır, çünkü dansa etki eden başka koşullar vardır ve iyi bir lider; koşullar değiştiğinde esneklik gösterip; ilerleyebilendir. 

Tüm dünyada milonga adı verilen tango geceleri düzenlenir. Birbirini tanıyan ya da tanımayan kişilerin bir arada dans ettiği bu sosyal etkinliklerde pistin akış yönü, saat yönünün tersine doğru akar. Tangoda belki de kesin olan tek şey, pistin bu yönüdür. Bunun dışındaki her şey belirsizdir ve sürprizlerle doludur.
Pistteki diğer çiftlerin eylemleri, partnerin yanıtları, eğer daha önce duymadıysa müziğin seyri gibi faktörler, yürüyeceği yolda lidere bazen engel bazen de fırsata dönen avantajlar olacaktır.

İşte bu nedenlerle lider, piste ilk çıktığında kontrolün tümüyle kendinde olmadığını fark eder. Zamanla deneyim kazandıkça da belirsizliğin, sürprizlerle dolu bir şölen anlamına geldiğini anlar. Esnekliği ve çevikliği sayesinde belirsizliğe uyum sağlamanın mümkün olduğunu ve davetlerini net bir şekilde alıcıya (takipçiye) iletmesi gerektiğini keşfeder.

Tango, sürükleyici bir filme benzer. Filmin yönetmeni liderin kendisidir ancak senaryo adım attıkça şekillenmektedir. Lider tüm esnekliğiyle, mevcut koşulları kendince en iyi şekilde yorumlayıp; kendi önünde belirmeye başlayan senaryoyu hem takip hem de inşa edecektir. (Bu kısım ironiktir ancak iyi bir lider olmanın sırrı burada saklıdır.) Müzik ve ona eşlik eden partneri (filmin başrol oyuncusu) ise, bu yoldaki güçlü dayanaklarıdır.

Müziğin rehberliğinde ilerleyen lider, senaryoyu işlemeye başlar.

2016 tangopaparazzo.com

DİNLEME ve EMPATi

Tangoda lider, iyi bir dinleyicidir. Müziği de partnerini de dinlemeye özen gösterir. Hedefine doğru ilerlerken, hangi enstrümanları kullanacağına müziğe göre karar verir. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse; senaryonun türü konusunda, belirleyici müziktir. Romantik komedi mi, dram mı, macera mı yoksa trajedi mi hatta distopik mi; müzik karar verir.
Öte yandan, liderin takipçiye sunduğu davetler, iletişim açısından bakacak olursak ‘etki’ niteliğindedir. Her etkiden, tepkiler doğacaktır. Mesajlarının yerine ulaşıp ulaşmadığını veya takipçinin önerisi olup olmadığını ‘takipçiyi etkin dinleyerek’ anlayabilecektir.

İyi bir dinleyici olması, empatik davranabilmesine yol açar. Tangoda eşler kolaylıkla birbirinin perspektifinden olayları değerlendirebilirler. (Bu konuya ayrı bir yazı ile bloğumuzda yer vereceğiz.)

 

ACELECİLİK ve ISRAR

Lider için gideceği yolun uzun ya da kısa olması önemli değildir; acelecilik yoktur lügatında. Durması gerektiği yerde durabildiği gibi hızlanması gerektiğinde de adımlarını seri atmaktan çekinmez. Bu açıdan, cesurdur tangodaki lider. Acele etmeden, ancak; kararlılıkla ilerler.

Israr ise, kaçındığı bir tutumdur. Takipçiden yanıt alamadığı durumlar için ısrarcı olmaz, başlangıçta hayal ettiği senaryoyu dikte etmeye kalkmaz. Koşulları değerlendirir. Sabırlıdır. Mevcut durumun gerektirdiği şekilde, sorumluluk alarak ilerler. Yaratıcılığı ve nezaketi ise yolculuğa lezzet katacaktır. Deneyimi arttıkça, sunumları da o denli cezbedici olacaktır.

NEZAKET

 

Tangoda lider duygularını açıklıkla ifade edebilir, ancak her daim naziktir. Partnerini piste davet ettiği andan itibaren, naif ve ölçülüdür. Yol arkadaşı olan takipçinin, güvenliğini ve konforunu gözetir; öyle ki sadece bu konuda risk almaz. Dans tutuşunda da naziktir. Partnerini sıkmaz. Sarılması (embrace) kucaklayıcıdır, güven verir. Dansı başlatırken olduğu gibi, bitirirken de nezaketi elden bırakmaz.

Tüm bu nitelikleriyle tangodaki lider; gerçek hayatta ihtiyacımız olan liderlik anlayışı için kıymetli bir örnektir. Güvenilirlik, netlik, çeviklik, esneklik, nezaket, sabır ve empati tangodaki liderin öne çıkan özelliklerindendir. Vizyonu ise, pratik yaptıkça derinleşecektir. Tıpkı, hayattaki deneyimlerimizde olduğu gibi…

 

Tangoyla Liderlik eğitimleri Ekim ayında başlayacak. Bireysel ya da kurumsal eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz; İletişim Formu üzerinden bize ulaştığınızda; hemen dönüş sağlıyoruz.

#tangowellnessclub

Şunları da beğenebilirsiniz

Bir yorum